logo

strings.Join()
数组分割成字符串
如果数组是[]int行的需要先将数组转换为[]string
idsString := strings.Join(ids, ", ")

//int转string

func arrayToString(arr []string) string {
   var result string
   for _, i := range arr {  //遍历数组中所有元素追加成string
    result += i
   }
   return result
   }
  • 相关精彩文章
  • 点击最多内容